‘Mücadelemiz azim ve kararlıkla devam edecek’

27

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ınKırcami imar planlarının mahkeme kararıyla iptalinin ardından bölge muhtarları ve dernek temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından “Siyaset üstü, siyaset dışı bir tutumla muhtarlarımız, halkımız, belediyelerimiz planımızın arkasındayız. Bunun hem sosyal hem de teknik bir ihtiyaç olduğunu bilirkişi raporları da teyit ediyor. Bu konudaki mücadelemiz, azim ve kararlıkla hep birlikte devam edecektir” mesajı yayımlandı.  

Başkan Uysal, Antalya Birinci İdare Mahkemesi’nin Muratpaşa Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada Kırcami bölgesinin 5 bin ve 25 bin ölçekli imar planlarını iptal kararının ardından bölge muhtarları ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

‘İRADEMİZ YERİNDEN OYNAMAZ’

Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallelerinin tamamıyla Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan Kırcami’ye ilişkin son durumun değerlendirildiği toplantıda Başkan Uysal, sürecin birtakım çevreler tarafından etki altında alınmak istendiğini söyledi,“Ancak bizim irademiz bir milimetre bile yerinden oynamaz” dedi. Kırcami bölgesinin 25 bin ve 5 bin ölçekli imar planlarının ana temasından ve parselasyon planlarından vazgeçmeyeceklerini belirten Başkan Uysal, “’Yıldırırım, etki altına alırım’ diye düşünen çevrelere söylüyorum, ‘Öyle bir şey yok.’ Sonuna kadar planların arkasındayız” diye konuştu.

İPTAL GEREKÇELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

İdare Mahkemesi’nin iptal gerekçelerini, 22 yıl avukatlık yapmış bir hukukçu olarak da değerlendirdiğinde makul, hukuki olarak geçerli kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Başkan Uysal,

“Antalya’nın 100 bin ölçekli çevre düzeni planındaki yürütmeyi durdurma kararı gerekçe gösteriliyor. Çevre düzeni planı bütün bölgelerde yok ve bize göre de bağlayıcı değil. Danıştay’daki ‘kamu yararı kararı’ dosyası gerekçe gösteriliyor. Kamu yararı kararı şu anda geçerlidir. Yerel mahkeme, açılan davayı reddetmiştir. Danıştay’daki bozma kararı da karar düzeltme aşamasında olduğu için kesinleşmemiştir. Şu anda, Toprak Koruma Kurulu’nun Kırcami için aldığı kamu yararı kararı aynen geçerlidir. Kaldı ki, Danıştay’da ‘Benim kararım iyidir, iptal edilmemelidir’ diyen kurum, kamu yararı kararını veren kurum olan İçişleri Bakanlığı’dır. İptal olsa bile aynı kurum yeniden kamu yararı kararını verebilecek durumda. İptal kararındaki bu gerekçe de boş bir gerekçe. Aranıp bulunmuş bir gerekçe.”

MİLLET İYİ GÖZLE BAKMAZ

İptal karanının Antalya Birinci İdare Mahkemesi’nde oy çokluğuyla alındığını ve çok ciddi bir muhalefet şehri bulunduğunu belirterek açıklamalarına devam eden Başkan Uysal, “Önümüzdeki süreçte istinaf yoluna gideceğiz” dedi. Tapulama düzeni bozulmadan 25 binlik, 5 binlik ve parselasyon planlarında revizyonlarında gündeme geleceğini aktaran Başkan Uysal, süreci Antalya Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte devam ettireceklerini dile getirdi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Herkesin iradesi tamdır. Milletimizin iradesi de tamdır. Bu millet, bizim mahalle sakinlerimiz, 30 yıldır bunu bekleyen insanlar, bunu yapanlara iyi gözle bakmaz.  Buradan küçük menfaatler için her türlü saldırıyı yapanlar var. Bu millet, onlara iyi gözle bakmaz. Herkes akını başına toplasın. Küçücük menfaatler, insanları bizim imar planımıza saldırmak için motive ediyor. Bizim mücadelemizin önüne set olmaya çalışan çevreler, küçük menfaatlerin peşinde çevrelerdir.”

Türkiye’de birçok alanının imara açıldığını, imara konu olmayan dağlarda, yaylarda taş ocaklarına izin verildiğini belirten Başkan Uysal, “Antalya’nın göbeğinde, 360 derece yapılaşmayla çevrelenmiş bizim Kırcami’mizle ilgili, kimseye dokundurtmadık diye, tamamen yasalara göre açık, şeffaf bir imar planı yaptık diye bunu hazmedemeyen, ‘Her şeye müdahale ediyorum, buna da ederim’ diyen çevrelerin mücadelesi var. Ama bu millet onlara hiç iyi gözle bakmaz” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLE TELEFON BAĞLANTISI

Başkan Uysal’ın bölge muhtarları ve Kırcami dernekleriyle toplantısına telefonla bağlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de “Asla bir boşluk yaratmayacağız. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Muhtarlarımız, halkımız merak etmesin” dedi.

Aralarında Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan’ın da yer aldığı muhtarlar da Kırcami halkının da planların arkasında olduğunu söyledi. Alp, “30 senedir bu planları bekliyoruz” dedi.

ORTAK MESAJ

Başkan Uysal’ın, Kırcami muhtarları ve dernek temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının sonunda “Siyaset üstü, siyaset dışı bir tutumla muhtarlarımız, halkımız, belediyelerimiz planımızın arkasındayız. Bunun hem sosyal hem de teknik bir ihtiyaç olduğunu bilirkişi raporları da teyit ediyor. Bu Türkiye ve Antalya vicdanında da sübuta ermiş bir konudur. Bu konudaki mücadelemiz, azim ve kararlıkla hep birlikte devam edecektir. Hatta önümüzdeki haftalarda, kamulaştırma gereği olmayan, 30 metrenin altındaki, belediyemizin yetkili olduğu bazı yolları açmaya devam edeceğiz” mesajı yayımlandı.