Subaşı;Milliyetçiliğin ırk’a değil sevgiye dayalı olmalı

31

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İYİ Parti Siyaset Akademisi’nde düzenlenen “21 yüzyılın şafağında milliyetçilik” konulu paneli değerlendirdi.

 

‘’ Günümüzde Milliyetçiliği, düşman yaratmak için korkuya dayalı olarak yapanlar var.. Oysa sevgiye ve birlikteliğe dayanmalı ” diyor değerli hocalar.. Irka dayandırılması halinde ise sorun yaratması kaçınılmaz!..

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İYİ parti siyaset Akademisi’nde düzenlenen ‘’Milliyetçilik’’ konulu panelindeki konuşmaları değerlendirirken, Milliyetçiliğin ırk’a değil sevgiye dayanması gerektiğini vurgulayarak; ‘’ Sevgiyi ve ahlakı emreden dinimizi ve de milliyetçiliği siyaset sahnesine sürerek şiddet ve ayrıştırmak için kullanılıyor olması en önemli sorunların başında gelmiyor mu?’’ diye sordu.

Hasan Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genel İdare Kurulu üyesi Hakan Ünsermoderatörlüğünde, Prof. Ahmet Bircan Ercilasun, Prof. Özkul Çobanoğlu ve Prof. İskender Öksüz’ün değerli bilgiler verdiklerini söyledi. Siyaset Akademisi Başkanı , İYİ Parti Milletvekili A. Aydın Sezgin’e de hem güzel sunumu hem de bilgiye dayalı bir milliyetçilik değerlendirmesi sağladığı için teşekkür eden Subaşı, yorumunu şöyle sürdürdü:

‘’Ahmet Bircan Ercilasun Hoca özetle, milliyetçiliğin ‘sevgi’ olduğunu, milletini sevmek, 83 milyonu sevmek, sevdiklerinin vatanını, kültürünü, ülküsünü, çevresini sevmek demek olduğunu belirtti. Milletin değerlerinin önemini vurguladı. Hemşericiliğin, yerelliğin, milliyetçiliğin zıttı sayılacağını ifade etti. Çağdaşlaşmanın önemli olduğunu, sevdiğiniz toplumu yüceltmek, kalkındırmak çağdaşlaştırmak amacının öneminden bahsetti. Geleceğe dönük hedef koyup binlerce nitelikli bilim adamı yetiştirmek için önceden hedef koyup yönelmenin milliyetçiliğin somut bir örneği sayılacağını belirtti…

Profesör Özkul Çobanoğlu ise ırka bağlı milliyetçiliğin sorunlar yarattığını asıl milliyetçiliğin ortak kültüre bağlılık olduğunu, ortak hayat tarzının bir araya getirdiği ve buna bağlı milliyetçiliğin esas olduğunu söyledi. Bizim hayat tarzımız ve ortak kültürümüzün değerli ve farklı olduğunu köleciliğin olmadığı yüksek değerler taşıdığını ifade etti. Kurt başı gibi işaretlere ve sembollere çok anlam yüklemenin kavramların içini boşaltabileceği endişesi taşıdığını söyledi…

İskender Öksüz hocamız milliyetçiliğin yabancı düşmanlığı olmadığını yabancıya karşı tedbirli olmak gerektiğini, milliyetçiliğin sevgiye dayalı olanının doğru olduğunu bir de korku salarak milliyetçilik yapıldığını söyledi. Bunun da iç düşman dış düşman yaratmak korku salmak üzerine yapıldığını, çoğu zaman milliyetçiliğin siyasetçilerin istismarı sonucu bu yola saptığını bunun da popülizm olduğunu vurguladı, Milliyetçiliğin yukarısında emperyalizm, aşağısında da nepotizm, kavimcilik, ailecilik olduğunu söyledi. Liberallerin, demokratların milliyetçi olabileceğini aynı zamanda totaliter olanların da milliyetçi olabileceğini ve bunların farklı kavramlar olduğundan söz etti’’

Subaşı panelde, değerli hocaların görüşlerinden çok yararlandıklarını da belirterek, yorumunu ‘’Çağdaş milliyetçiliğin ırka dayalı değil sevgiye dayalı hatta 83 milyonu sevmek demek olduğundan söz edilirken, coğrafyamızdaki örneklerinde, sevgiyi ve ahlakı emreden dinimizi ve de milliyetçiliği siyaset sahnesine sürerek şiddet ve ayrıştırmak için kullanılıyor olması en önemli sorunların başında gelmiyor mu? Neden bu şekle bürünüyor bunun üzerinde düşünüp çözüm bulmamız gerekiyor?’’ diye tamamladı.