Sektörün nabzı Resort Kongresi’nde tutuldu

17

10. Uluslararası Resort Kongresi’nde katılımcılar ile düzenlenen anketin sonuçları Yanıtlar yüzde  oran olarak 

1. sizi nasıl etkiledi?      
  Yüzde      
Gelirimin %40 – %60’ini kaybettim 24      
Gelirimin %80 ve fazlasını kaybettim 22      
Gelirimin %60 – %80’ini kaybettim 21      
Gelirimin %20 – %40’ini kaybettim 20      
Gelirim aynı kaldı 11      
Gelirimi %5 ve üzeri arttırdım 1      
         
2. Türkiyei  2019 yılı seviyesine hangi yıl gelir?    
         
2022 59      
2023 26      
2024 ve sonrası 10      
2021 5      
         
3.2020 sezonunda en fazla hangi konuda sıkıntı yaşadınız?  
         
Nakit akışı sağlayamadım 53      
İnsan kaynağını koruyamadım 19      
İşletmemi açamadım 15      
Kredi ödemelerini yapamadım 13      
         
4. 2021 yılında Türki için en önemli risk hangisidir?    
         
Bölgemizdeki siyasi gelişmeler 12      
Kalifiye personel eksikliği 11      
Enflasyon artışı 4      
Rakip destinasyonlar 2      
Covid-19’un etkisinin devam etmesi 72        
         
5. 2021 yılı için Avrupa pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?    
         
2020 yılına göre %15 ve üzeri artar 58      
2020 yılına göre %10 artar 17      
2020 yılı ile aynı olur 9      
2020 yılına göre %5 artar 8      
2020 yılına göre %5 ve üzeri düşer 7      
         
6. 2021 yılı için Federasyonu pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?
         
2020 yılına göre %15 ve üzeri artar 58      
2020 yılı ile aynı olur 20      
2020 yılına göre %10 artar 17      
2020 yılına göre %5 artar 8      
2020 yılına göre %5 ve üzeri düşer 5      
         
7.İç Pazar kontenjanını 2021 yılı için arttırdınız mı?    
         
2020 yılı ile aynı kaldı 47      
%5 ve üzeri arttırdık 42      
Azalttık 11      
         
8.2021 yılı için ortalama Euro kuru öngörünüz nedir?    
         
10 TL ve üzeri 60      
9,5 – 10 TL arası 24      
9 – 9,5 TL arası 9      
8,5 – 9 TL arası 5      
8,5 TL ve 2      
         
9. 2020 yılında kullanımınız ne oldu?    
         
Yeniden yapılandırdık 37      
Kredi kullanmadım 32      
Kredi bulmakta zorlandım 18      
Kredi kullanımını azalttık 14      
         
10. Türkinin öncelikli ihtiyacı nedir?      
         
İmaj vegı yönetimi 20      
Kişi başı turist gelirinin arttırılması 15      
Yapısal reformlar 12      
Turizmin kamu bütçesinden daha fazla payması 10      
Yeni pazarların oluşması 5      
Ürün çeşitliliğinin artması 4      
         
11. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme ajansının öncelikli görevi ne olmalıdır?
         
12 ay hareketlerinin destekleyecek yan ürünlere destek sağlanması , teşvik edilmesi 36      
Pazarlara göre farklı tanıtım stratejilerinin oluşturulması 19      
Covid-19 sonrası tanıtıma ağırlık vermek 15      
Dijital pazarlamaya ağırlık verilmesi 10      
Kaynak pazarlarda lobi çalışmalarının geliştirilmesi 9      
Kentini geliştirecek kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerine teşvik ve destek sağlanması 5      
Tanıtımda ortak dil oluşturulması   5      
         
12. sonrası için öngörünüz nedir?      
         
2-3 yıl sonra normalleşme olur   60      
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 32      
Hiçbir şey değişmeyecek 8      
         
13. İşletmeniz kaç ay faaliyet gösterdi      
         
3-6 ay açtım 32      
1-3 ay açtım   22      
6-9 ay açtım 19      
Hiç açmadım 15      
9-12 ay açtım 13      
         
14.Erken Rezervasyon dönemi için öngörünüz nedir?    
         
Erken rezervasyon talebi düşük olacağını düşünüyorum 91      
Erken rezervasyon talebinin yoğun olacağını düşünüyorum 9      
         
15.Korona dönemi ve sonrası için Tek Yetkililik konusunda görüşünüz?  
         
Tek yetkililik sisteminin azalacağını düşünüyorum 65      
Tek yetkililik sistemi aynı şekilde devam edecek 25      
Tek yetkililik sistemi artarak devam edecek 10