Subaşı’nın TBMM Başkanlığı’na verdiği teklif

18

Hasan Subaşı, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda değişiklik istedi.

Devlet, yanlış kararları yüzünden ödediği tazminatı 1 yıl içinde en az yüzde 10 oranında hâkim savcılardan tahsil etmeli

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, TBMM Başkanlığına verdiği, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde devletin yanlış kararlar yüzünden ödediği tazminatların kararı veren hâkim ve savcılara rücu edilmesini istedi. Bu konuda en iyi örnekleri, haksız yere tutuklanan gazetecilerin yaşadığını dile getirdi ve “Bu kararları veren hâkim ve savcılar görevlerini kötüye kullanmışlardır” dedi.

Hasan Subaşı, Kanun teklifinin gerekçe bölümünde, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları’nın verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davası açılabileceğini hatırlattı. Subaşı, özellikle ceza yargılamalarında, tutuklama gibi güvenlik tedbirlerinin cezalandırma amacıyla kullanılıyor olarak algılanmasına yol açtığını, pek çok keyfi ve hatalı karar ve uygulamalar nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bu mağduriyetlerin telafi edilmesinin yegâne yolu olarak tazminat kurumu düzenlenmiştir. Tazminat davalarında mağdura ödenen miktarların her ne kadar hâkimler ve Cumhuriyet savcılarına rücu edileceği kanunen öngörülmüş olsa da bugüne kadar hakimler ve savcılara rücu edilen bir tazminat ödemesi bulunmamaktadır.

Bu durumun en bariz örneklerinin yaşandığı bir alan basın özgürlüğüdür. Ülkemiz, basın özgürlüğü, ihlalleri ve tutuklu gazeteciler konusunda oldukça kötü bir karneye sahip olup dünya basın özgürlüğü endekslerinde son sıralarda yer almaktadır. Uzun yıllardır her görüşten gazeteci, yargılama, tutuklama ve hatta hapis cezalarıyla karşılaşmış ve son zamanlarda yapılan yargılamalardaki delilsiz dosyalar üzerinden verilen tutuklamalar ve mahkûmiyet kararları oluşturduğu mağduriyetlerle kuşku uyandırmaktadır.”

Subaşı teklifinde, kısa bir süre önce gazetecilerin başına gelenleri anımsatarak, “Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Müyesser Yıldız gibi gazetecilerin yargılamalarında görüleceği üzere, tüm suçlamalardan beraat eden Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci gibi gazetecilerin tutuklu olarak yargılanmaları sonucu oluşan mağduriyettir.

Dolayısıyla, devlet tarafından ödenen tazminat miktarlarının hâkimler ve savcılara rücu edilerek 1 yıl içerisinde en az %10 tahsil edilmesi şeklinde kanunen düzenleme zorunluluğu daha özenli olmalarını sağlayacaktır. Siyasi iktidar baskısı da etkisini yitirecektir. Kısmen tazminat ödeme zorunluğu usul ve içtihat haline gelecek dilerse devlet yine tümünü rücu kararı alabilecektir.

Aksi halde, hâkimler ve savcılar devlet koruması altında keyfi, pervasız ve sonuçlarını düşünmeden verdikleri karar ve uygulamaları ile insan onuruna ve hayatına, adalet duygusuna zarar vermekte, mağduriyetlerin oluşmasına yol açmaktadır” dedi. 

Subaşı’nın TBMM Başkanlığı’na verdiği teklif şöyle:

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1- 4.12.2004 tarih ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 141. Maddesi 4. Fıkrasında yer alan “rücu eder” ifadesinden sonra gelmek üzere;

“Devlet tarafından ödenen tazminat, hâkimler ve Cumhuriyet savcılarından bir yıl içinde en az %10 oranında olmak üzere tahsil edilir.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.