Kamuoyuna açıklama

30

Son günlerde; bir kısmı ilçemiz bir kısmı da Aksu sınırları içinde kalan Hazine arazisine dair ortaya atılan iddialarla ilgili, doğru bilgilendirme adına, açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

 
Haberlerde anılan işgale veya müdahaleye uğrayan alan Hazine’ye aittir. Bazı çevrelerin, bu alana dair ısrarlı ve sistematik işgali devam etmektedir
 
Hazine’ye ait taşınmaz mallar başta olmak üzere devlete ait alanlara yönelik işgal, tecavüz veya müdahalenin önlenmesine yönelik iş ve işlem yetkisinin, soruşturma açma-açtırma dahil genel kamu yönetimi kurumlarında olduğu, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’da belirtilmektedir.
 
Yine bu duruma karşı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154’üncü maddelerine dair hükümler uygulanmaktadır.
 
Söz konusu mevzuat hükümleri ve ilgili bakanlık talimatlarında kamu mallarına yapılan haksız işgal ve tecavüzün tespiti, önlenmesi ve taşınmazın tahliyesine ilişkin olarak belediyelere görev ve yetki verilmemiştir.
 
İşgale veya müdahaleye uğrayan Hazine’ye ait alan mücavir alanında bulunsun ya da bulunmasın belediyelerin önleme, ceza ya da tahliyeye ilişkin görev ve yetkisi yoktur.
 
Belediyelere ve dolayısı ile belediyemize verilen tek yetki imara veya projesine aykırı inşai faaliyetler noktasındadır.
 
Belediyelerin sadece; ruhsatsız, izinsiz ya da projesine aykırı inşaat yapılması hallerinde yetkisi vardır.
 
Belediyemiz, Yamansaz bölgesinde 11 adet konteyneri kaldırmış, 2 adet yapının yapı kayıt belgesini de incelemektedir. Denetimler ve incelemeler kesintisiz sürmekte, hiçbir inşaat hareketine izin verilmemektedir. Ancak, inşaat yapılmaksızın gerçekleşen işgallere müdahale edilememektedir.
 
Antalya kamuoyuna duyarlılığından dolayı teşekkür eder, bu duyarlılığı kamu mallarının korunması noktasında devam ettirileceğinden kuşku duymadığımızı belirtiriz.
 
Genel kamu yönetimi kurumlarının da yetkilerini en etkin şekilde kullanarak sürece müdahale edeceğine ve bu durumu titizlikle sürdüreceğine olan inancımızla, yukarıdaki bilgileri kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.