BİRİKİM OKULLARI EYLÜL’DE AÇILIYOR

109

Muratpaşa kampüsü modern yapısı, sınıfları ve sosyal donatılarıyla Antalya’ya hizmet verecek.

Antalya Birikim Okullar Kurucusu Ramazan Metin basın açıklamasında, Birikim okulları ile ilgili şu ifadelere yer verdi. “2018 tarihinde Antalya Lara Kampüsünde eğitime başladık. Antalya Muratpaşa Kampüsü 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında faaliyete giriyor. Muratpaşa kampüs modern yapısı, sınıfları ve sosyal donatılarıyla Antalya’ya hizmet verecek”

 Sözlerine devam eden Sayın Metin;  “Eğitime gönül vermiş insanları bir araya getiren Birikim Okullarımız, 1996 yılından bu yana hizmet vermektedir. Birikim Okulları 1996 yılında bir grup gönüllü girişimci tarafından kuruldu. Aynı yıl bir ilköğretim okulu ve bir dershane ile eğitim-öğretim hayatına başladı. Bugün 17 Kampüsü 42 okul ile eğitim öğretim alanında hizmet vermektedir. Anaokulundan üniversiteye kadar tüm sınıf seviyelerinde ortaya koyduğu özgün eğitim felsefesi, deneyimli öğretmen kadrosu ve pedagojik donatı alanlarıyla çocuklarımıza yaşam alanı sunuyoruz. Geçmişten bugüne ülkemizin eğitim alanındaki en önemli kurumlarından biri olan okullarımız; ortaya koyduğu eğitim yaklaşımları ve uygulamaları, eğitim teknolojileriyle yeni nesil okulculuğun öncüsüdür.

Biz Kimiz?

Varlığa, bilgiye ve değerlere kendi medeniyetinin penceresinden bakmanın bilinci ile temel değeri insan olan ve hikmeti kuşanmış nesiller yetiştiren, medeniyet mimarlarıyız.

EĞİTİM MODELİMİZ

Hayat Denge Modeli

Özgün ve milli bir modeldir. Kendi medeniyet dünyamızın referanslarından hareket eder. Evrensel olanı da dikkate alır, ondan istifade eder.

Bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. İnsanı sahip olduğu bütün yönleriyle ele alır, onun eğitiminde bu bütünlüğün korunması gerektiğini vurgular.

Eğitim felsefesinin sorularına yeni cevaplar verir. Oluşturduğu eğitim yaklaşımının uygulama imkânlarını ortaya koyar, öneriler sunar.

Fıtrattan ummana hayat akışı içerinde insanı hayatın merkezine koyup bu merkez üzerinde oluşabilecek olumlu olumsuz tüm süreçlere karşı insan ruhu ve gelişimini hayata hazırlar.

Eğitiminde Dikkate Aldığımız Süreçler  

Doğuştan Gelen Temel Özellikler

Bu özellikler, onların üzerinde insanın kendini inşa ettiği ve onun, genel olarak gelişiminin temeli olan, “var olması” ile ilgili özelliklerdir.

Bilişsel Gelişimle İlgili Özellikler

Bu özellikler, insanın düşünmesi ile tezahür eden ve “bilmesi” yolunda onun bilişsel gelişimi ile ilgili özellikleridir.

Duyuşsal Gelişimle İlgili Özellikler

Bu özellikler, insanın duyması yani hissetmesiyle tezahür eden ve “kendini bilmesi” yolunda onun duyuşsal gelişimi ile ilgili özellikleridir.

Sosyal Gelişimle İlgili Özellikler

Bu özellikler insanın bir çevre içinde var olmasıyla tezahür eden ve ‘olma’ yolculuğunda onun sosyal gelişimi ile ilgili özelliklerdir.

Yoğunlaştırılmış Dil Programlarımız

Bizler Birikim Okulları olarak eğitimde uyguladığımız Hayat Denge Modeli Eğitim çalışmamızın içeresinde yoğunlaştırılmış dil eğitimi ile Türkçenin yanı sıra İngilizceyi ana eğitim dilimiz, Almanca yan branşımız olarak Ortaokullarda international school programı, Liselerde ıb school eğitim süreçlerine geçiş ve sertifikalı dil eğitimi programlar takip edilmektedir.

Müzik ve Sanat Etkinliklerimiz

Birikim Okulları kurulduğu günden bugüne görsel ve işitsel sanatların tamamına kıymet vermiştir.

İnsanın çevresinde ve içinde var olan güzelliği ortaya çıkarma işini sanat yardımıyla yürütür. Bu anlamda estetik, hem bir düşünce hem de bir tavır ve aynı zamanda bir arayıştır. Bu arayışın bir gereği olarak Birikim okullarında öğrenciler küçük birer sanatçı olarak kabul edilir.

  • Minik eller fırça ve renklerle büyür
  • Minik sesler notaları zenginleştirir
  • Minik yürekler ebrulanır
  • Dünyayı en güzel çocuklar boyar
  • Öğrenciler estetik bilince sahip olarak yetişir.

 Spor Etkinliklerimiz

Okulumuzun fiziki etkin imkânlarının tamamını spor aktivitelerde kullanıp futbol, Voleybol, Basketbol, Yüzme, Tenis gibi spor dallarında kulüpler kurup öğrencinin özel meziyetlerine yönelik kurslar etkinlikler düzenleyip her öğrencinin bir spor dalında etkin olması noktasın gerekli tüm süreçler itina ile yönetilecektir” Diyerek kurum hakkında detaylı bilgi verdi.

Antalya Birikim Okulları Kurucusu Ramazan METİN;  “bizleri kırmayarak davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.