Bağış soruşturmasına İBB’den yanıt: “Yardım değil yasal yolla bağış topladık”

24

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bağış kampanyası soruşturmasının, bazı basın- yayın organlarında çıkan “kanuna aykırı yardım toplandığı” haberleri üzerine açıldığı ortaya çıktı. İBB adına müfettişlere sunulan savunmada, belediyenin iddia edildiği gibi “yardım kampanyası” düzenlemediği, yasal yetkisi içinde “bağış” topladığı vurgulandı. İBB’nin şartsız bağış kabul etme yetkisinin de mahkeme kararı olmaksızın İçişleri Bakanlığınca idari bir kararla durdurulmasının Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.

 
Bağış soruşturmasına İBB’den yanıt: “Yardım değil yasal yolla bağış topladık”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, corona virüsü salgın nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara yardım etmek için düzenlenen bağış kampanyası nedeniyle, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

SÖZCÜ‘nün gündeme taşıdığı, 9 Nisan 2020 tarihinde başlatılan soruşturmaya ilişkin İBB Başkanlığı, müfettişlere cevabını iletti.

HABERLER ÜZERİNE BAŞLATILDI

Yanıtta; İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Başmüfettişlik tarafından yürütülen araştırma ve incelemenin, bazı basın-yayın organlarında yer alan İmamoğlu ve diğer belediye görevlilerinin, “Yardım Toplama Kanunu ile Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğe” aykırı olarak yardım topladıklarına ilişkin iddia ve haberlerden hareket edilerek başlatıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

“YARDIM DEĞİL BAĞIŞ TOPLANDI”

Metinde, İBB’nin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerek izinli gerekse izinsiz girişilen herhangi bir yardım toplama faaliyetinde bulunulmadığına dikkat çekildi.

Yanıtta, “bağış toplama” ve “yardım toplama” arasındaki yasal farklar anlatılarak mevzuattaki düzenlemelere yer verildi. Belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında yasal olarak bağış toplayabileceğine vurgu yapıldı.

Vatandaşların kendi hür iradeleriyle belediyeye yaptıkları bağışların, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında olmadığı belirtilerek “Gönüllü bağışların kabul edilmesi gibi normal faaliyetinin dışında ilave hiçbir faaliyet yoktur. Belediyemiz 2860 sayılı Kanun kapsamına giren yardım toplama faaliyeti sayılacak kurumsal organizasyon oluşturarak tüm ilçe, mahalle, sokak ya da belirli yerlerde personel görevlendirerek, araç ve gereçler tahsis ederek ayni ve nakdi yardım toplanması çalışması içinde olmamıştır” denildi.

“YENİ HESAP AÇMADIK”

Bağışları kabul etmek için de ayrı bir organizasyon yapılmadığına işaret edilerek şöyle devam edildi:

* Belediyeye yapılan nakdi şartsız bağışlar için hiçbir bankada yeni ve özel bir hesap açılmadı. Belediyemiz tarafından hali hazırda kullanılan mevcut banka hesaplarına vatandaşların kendi istekleri ile bağışları başkanlık oluru ile kabul edilmiştir.

* Vatandaşlarımız tarafından yatırılan ‘şartsız bağışlar’  belediyenin gelir hesaplarına kaydedilmiştir.

* Gelir hesaplarına kaydedilen tutarların, özellikle Covid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle, İstanbullu hemşerilerimize usul ve yasaya uygun olarak ulaştırılması amaçlanmıştır.

YARGI KARARI VURGUSU

Anayasanın 127’inci maddesine de atıf yapılarak “Eğer bağış kabul etme işlemi kanuna aykırı bir faaliyet ise öncelikle buna müdahale edecek kendiliğinden veya bir ihbar üzerine harekete geçecek olan yargı merciidir” ifadelerine yer verildi.

İBB’nin tamamen kendi idari yetkisinde olan şartsız bağış kabul etme yetkisinin hiçbir mahkeme kararı olmaksızın İçişleri Bakanlığınca idari bir kararla durdurulmasının da kanunla verilen” idari vesayet” yetkisinin amacı dışında ve kanunsuz olarak kullanılması anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Bakanlık kararının anayasaya ve kanuna aykırı olduğu vurgulandı.

TALEP HAYIRSEVERLERDEN

COVID-19 salgını ile ilgili olarak İBB’nin ilk günden itibaren tüm kapasiteyle kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde görev ve yetki sınırları kapsamında mücadeleye başladığı anlatılarak bu aşamada, maddi ve manevi destek olmak isteyen hayırsever vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyeye bağış yapma talebinde bulunduğu belirtildi.

İBB’nin de bu başvuruları karşılıksız bırakmamak üzere ilgili yasaların verdiği bağış kabul etme yetkisi kapsamında destek taleplerini kabul ettiği kaydedildi.