TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

16

Türkiye inşaat sektörünün çatı kuruluşu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON)
tarafından 17- 19 aralık tarihlerinde yapılan “BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN İNŞAASI
İÇİN ÇALIŞIYORUZ…” temalı “TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI” sonuç
bildirgesidir.
Öncelikle çalıştay programımızı takip eden sektör aktörlerine ve paydaşlarımıza teşekkür
ediyoruz.
Yaklaşık 2 yıldır süren ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve türevlerinin
etkisinin hala devam ettiği ve özellikle, istihdam, üretim, tedarik ve lojistik alanlarında
yaşanan değişim ve krizler ülkemizle birlikte birçok ülkede toplumların alışık olmadığı
sosyolojik ve ekonomik krizlerin yaşanmasına, mal ve hizmet fiyatlarında fahiş artışa sebep
olmuştur.
Küresel salgının ortaya çıkardığı şartlar ülkemiz toplumunu, sektörleri ve ülke ekonomimizi
temelden ve derinden etkilemiştir.
Türkiye inşaat sektörü; ekonomide yarattığı katma değer, istihdam gücü ve 250’ye yakın
tedarikçi alt sektörünün dinamo etkisiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörüdür.
Ancak; son yıllarda pandeminin etkisi ile birçok sektörlerde işlerin durması, dövizde yaşanan
kur artışları ve devamında ekonomide yaşanan gelişmeler, iç pazarda fahiş fiyat artışlarına
sebep olmuş, fahiş fiyat artışları, inşaat sektörünü derinden etkileyerek müteahhitlik
sektörünü durma noktasına getirmiş ve 250’ye yakın alt tedarikçi sektör de bu gelişmelerden
ciddi zarar görmüştür.
“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN İNŞAASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ…” temalı çalıştayımızda;
öncelikle son aylarda ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve ekonomik krizin ortaya çıkardığı
fahiş fiyat artışları, müteahhitlerimizin idari, mali, genel sorunları, yapı müteahhitleri
sınıflandırmasından kaynaklı sorunları, müteahhitler odasının kurulması, kamu
müteahhitlerimize fiyat farkı ve fesih kararnamesi çıkartılması, depreme karşı kentsel
dönüşüm projeleri, vatandaşımızın konuta erişimi, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektöre
yönelik inavasyonun desteklenmesi, ülkemizde iklim değişikliği ve çevre sorunları,
İnşaat sektörü ile birlikte çalışan üretici ve tedarikçi sektörlerin enflasyon ve kur artışı ile izah
edilemeyen, stokçuluk ve fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışlarının, inşaat sektörü ile birlikte
inşaat sektöründe istihdam edilen 100 binlerce çalışanı, konut ve işyeri kiralarını, konut satın
almak isteyen vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla konuta erişimini imkansız hale getirdiği ve
bu durumun telafisi güç mağduriyetler yaşanmasına sebep olduğu,
Yaşanan bu gelişmeler, ülkemiz ekonomisini derinden etkilerken, bu şartlar içerisinde
Hükümetin açıkladığı ve takip ettiği ve sürdürülmesi düşünülen yeni ekonomi modeli “yatırım,
istihdam, üretim ve ihracatın” iç piyasadaki fiyat artışlarını tetiklediği ve tedarik imkanının
zorlaştırdığının görüldüğü hususları genişlemesine istişare edildi.
17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan sektörel çalıştayımız öncesinde ve çalıştay
süresince, Türkiye ekonomisinin ve sektörün karşı karşıya bulunduğu derin kriz yerini sayın
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomi finans modelini kapsayan yol haritası ile döviz
kurlarında yaşanan olağanüstü düşüşün, Türkiye ekonomisinde yeniden olumlu yönde
etkilemiştir. Bu etkinin temel inşaat malzeme fiyatlarına da anlık olarak olumlu yansıması
sağlanmalıdır.

Hükümetimizden beklentimiz ekonomide yaşanan bu olumlu süreçte, hiç vakit kaybetmeden
iç piyasalarda kur artışı ve enflasyon ile izah edilemeyen stokçuluğa ve fırsatçılığa dayalı
fahiş fiyat artışları hızla normal seviyelerine düşürülmeli ve Türkiye inşaat sektörü ve diğer
sektörlerde duran çarklar yeniden çalışmaya başlamalıdır.
2 gün süren çalıştayımızda sektör paydaşlarımızla birlikte vardığımız ortak sonuç;
Türkiye inşaat sektörü olarak; idareden doğan mesleki yapısal sorunları, yapı müteahhitleri
sınıflandırılmasından kaynaklı sorunların çözümü ve sektörel yapılanma adına Türkiye İnşaat
sektörünün temsil edileceği “Müteahhitler Meslek Odası”nın kurulması elzem hale gelmiştir.
Bu konuda Hükümetimizden destek bekliyoruz.
Diğer taraftan ciddi fiyat artışlarından mağdur olan kamu müteahhitlerimizin devam eden
işlerinde fiyat farkı ve fesih kararnamelerinin ivedilikle çıkartılmalı, kamu ve özel sektör
yüklenicilerine malzeme tedarik sorunlarından kaynaklı ek süre verilmeli, müteahhitlik
sektörünün yurt dışına iş yapma olanakları ve sektör inovasyonu teşvik edilmeli, yapı
müteahhitleri sınıflandırmasından kaynaklı sorunlar biran önce giderilmeli, son günlerde sık
yaşadığımız deprem atakları sebebiyle riskli yapı kapsamındaki kentsel dönüşüm projelerine
hız verilmelidir.
Yine vatandaşın konuta erişim hakkının kolaylaştırılması için müteahhitlik sektörünün aldığı
ağır yaranın giderilmesi adına, temel inşaat malzemelerine KDV indirimi, tapu harçları
indirimi, arsa üretim desteği gibi teşviklerle piyasa dengesi devlet desteği ile regüle
edilmelidir.
Yeşil sertifikalı binaların yaygınlaşması, çevresel ve iklimsel projelerde Türkiye inşaat
sektörünün paydaş olarak görülmeli ve çalışmalara dahil edilmelidir. Bu vesile ile sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan düşük faiz, yatırım, üretim, istihdam ve ihraca
yönelik ekonomi modeli ve yol haritası ile birlikte döviz kurlarının hızla düşmesi ve Türkiye
ekonomisinin normale dönmesini son derece olumlu karşılıyor ve destekliyoruz.
Yeni ekonomi modeli ile ekonomide istikrar ve büyüme hedeflerine hızla ulaşılacağı
düşüncelerimizle, İMKON ve sektör paydaşı olarak; “DAHA BÜYÜK VE GÜÇLÜ
TÜRKİYE’NİN İNŞAASI İÇİN’’ elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu Hükümet ve
kamuoyu ile paylaşıyoruz.