“UZAKTAN” BAKAN’IMIZIN KARNESİ

38

Pandeminin en büyük hasarı verdiği alanlardan birisi eğitim. Bakanlık, ikinci dönemde yüz yüze eğitime başlanacağı işaretleri veriyor ama somut bir hazırlık yok. Uzaktan eğitimde sınıfta kalan Bakan Selçuk’a, Eğitim-İş Antalya Şubesi karne verdi. Karnede Bakan Selçuk’un başarısız bir dönem geçirdiği görüldü

 

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken Milli Eğitim Bakanlığının ne yapacağı hala net değil.  Bakan Ziya Selçuk muğlak açıklamalar yapmaya devam ediyor. Okullar açılacak mı? sorusuna yanıt veren Selçuk 15 Şubat’ta okulları açmakla ilgili ilke kararı aldıklarını söylerken, bir yandan da konunun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun alacağı kararlarla bağlantılı olduğunu ekledi. Üstelik “açılma” tarifi olarak ve yine olasılıklar halinde sıraladığı seçenekler tam olarak açılmaya denk düşmüyor. Bakan Selçuk’un aradan geçen bir senede neredeyse hiçbir şey yapmaması, eğitimciler kadar velilerin de tepkisini çekiyor.

 

EĞİTİM İŞ’TEN KARNE

Eğitim-İş Antalya Şubesi de Bakan Ziya Selçuk’a ilk dönemle ilgili karne verdi. Bakan Selçuk’un bir çok dersten geçer not alamadığını söyleyen Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, “Şu anda aktif öğretmenlik yapan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı öğretmenlik kariyerlerinde ilk defa bir dönem sonunda karne veremeyecek. Biz de Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi olarak bu dönemi boş geçmek yerine sayın Bakanımız Ziya Selçuk’un çalışmalarını değerlendirerek bir karne hazırladık. Notlarından da anlaşılacağı üzere sayın Bakanın başarılı bir dönem geçirmediği görülmektedir. Umarız daha sıkı ve ciddi bir çalışma ile Sayın Bakanın ikinci dönem notları yükselecek ve eğitim-öğretimin tüm paydaşları bu işten karlı çıkacaktır” dedi. Eğitim-İş Antalya Şubesi’nin Bakan Ziya Selçuk’a verdi karnede şu notlar yer aldı:

 

DERS/KONU                                                                                    NOT                                     

1-Yüz yüze eğitim-öğretim yapılabilmesi için                                     1              

yapılması gereken çalışma ve önlemler   

2-Öğretmen ve diğer bakanlık çalışanlarının                                       0

mali ve sosyal hakları konusunda çalışmalar 

3-İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet sağlanması                                     1

4-İnternet alt yapısı olmayan ya da yetersiz                                         1

olan bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması  

5-Özel okullara ayrıcalık sağlama, devlet okullarına                          5

sağlanmayan imkanların bu okullara sunulması   

6-Vakıf ve Dernek adı altında tarikat ve benzeri yapı-                       5

ların eğitim-öğretimin içine sokulması

7-Atanmayan öğretmenlerin atamasının yapılması                            1

8-Seçmeli derslerde öğrenci ve velilerin özgür bırakılması               1

9-Eğitim-öğretim ile ilgili karar süreçlerinde sendika ve                   1

diğer unsurların görüşlerine başvurulması

10-Yönetici atama ve görevlendirmede liyakata önem                      2

verilmesi ve adil yapılması 

11-Ücretli öğretmen çalıştırmak suretiyle kar etmek                          5

12-3600 Ek gösterge konusunda verilen sözleri tutmak                     0

 

 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜ   

Doğru işlerin yok denecek kadar az yapıldığı 1. dönemden ders çıkararak 2. dönem olumlu işler yapmanız gerekiyor. Bu notlar sizi başarısızlığa ve felakete sürükler. Bakış açısını değiştirip 18 milyon öğrenciye eşit şartların sağlanması ve zorlu şartlar altında ders ve diğer çalışmalarını yapan eğitim çalışanlarının şartlarının düzeltilmesi için kararlar alıp derhal uygulamaya koymalısınız. Umarız öngörülemeyen eğitim politikalarınız yerini daha sağlam temellere oturan çalışmalara bırakır. Dönem bitiyor ama size tatil yok. Öğretmenleri ve öğrencileri daha fazla hayal kırıklığına uğratmaya hakkınız da yok!        

 

                                                                                                                                                                                      20.01.2021

EĞİTİM İŞ ANTALYA ŞUBE