Ali Bahar: İş dünyası faiz artırımı istemiyor

40

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, faizlerin düşürülmesine yönelik eleştirileri anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Döviz kurundaki yükselişin önlenmesi için faiz artırımına gidilmesi gerektiği yönündeki söylemler, iş dünyasında tedirginliğe neden oldu. Döviz kurundaki artışın üreticinin girdi maliyetlerini artırdığını belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, açılan bu yaraya çift haneli faiz ile pansuman yapılmasının daha büyük sorunlara neden olacağını ifade etti. Pandemi öncesinde faizlerin tek haneye düşürülmüş olmasının birçok şirketin hayatını kurtardığını ifade eden Başkan Bahar, düşük faizin iş dünyasının lehine olduğunu belirterek, “Pandemi dönemine yüzde 25 seviyesinde olan faizlerle yakalansaydık bugün birçok şirketimizin oluşan finansal yük nedeniyle telafisi imkansız sorunlarla ve çok yüksek enflasyon sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını görürdük” dedi. 

FİRMALARIMIZA YARAR SAĞLADI

Merkez Bankası’ndaki başkanlık değişiminin ardından faiz oranlarının yüzde 8’lere kadar düşürüldüğünü hatırlatan Başkan Bahar, “Faiz indiriminin hemen ardından pandemi meydana geldi. Üreticinin bu süreci en az hasar ile atlatabilmesi için devletimiz tarafından likidite imkanları oluşturuldu. Üretici ve diğer işletmelerin bu kaynağa düşük faiz oranları ile ulaşmaları, varlıklarını sürdürebilmede önemli bir rol oynadı. Ayrıca geçmiş dönemlerde yüksek faiz oranları ile finansman ihtiyacını karşılamış olan şirketler, rakamları revize ederek üzerlerindeki yükü hafifletti. Faiz oranlarının düşürülmüş olması her açıdan firmalarımıza fayda sağladı” şeklinde konuştu.

‘ELEŞTİRİLERE ANLAM VEREMİYORUZ’

Faizlerin düşürülmesini eleştirenlerin bir ezberi tekrar ettiğini, özel sektörün içinde bulunduğu durumu analizden uzak olduklarını aktaran OSB Başkanı Bahar, şöyle konuştu:

“Faiz oranlarının düşürülmesi nedeniyle devletin acımasızca eleştirilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Kabul ediyorum, döviz kurundaki artış hepimizin maliyetlerini artırıyor, üretim için ithalatını yaptığımız hammadde ve ara ürünler nedeniyle enflasyonu körüklüyor, bunların hepsi birer gerçek. Ancak düşük faiz oranları nedeniyle kaynak arayışında olan şirketlere ucuz finansman desteği sağlandı, geçmiş kredilerimiz yapılandırılarak borçluluğumuz azaldı, böylelikle sürdürülebilirlik sağlandı. Düşük faizin iş dünyamıza bu kadar faydası varken eleştirilmesini anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz.”

KGF KREDİLERİ REVİZE EDİLMELİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sürdürülen çalışmalar ile Kredi Garanti Fonu destekli işletme kredilerinin durumuna da değinen Başkan Bahar, “KGF destekli işletme kredileri 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli olacak şekilde planlandı. Ancak pandemi günün ve yakın geleceğin şartlarını sürekli değişime uğratıyor. İçinde bulunduğumuz durumda Antalya, Aydın, Muğla, Nevşehir, İzmir ve İstanbul gibi turizm bölgelerinin tamamında, şehri bir bütün olarak ele alıp sektörlere ayırmadan söz konusu kredilerin 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli hale getirecek bir düzenleme hayata geçirilmelidir. En geç eylül ayı içerisinde yapılması gerektiğini düşündüğümüz bu düzenlemeyle piyasalarda güven tazelenip işlerliğin artması ve çarkların dönmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.