Falezlerdeki bina ‘imar affı’ndan yararlanmış

18

Muratpaşa Belediyesi, Gençlik Mahallesi’nde bir binada yıkım kararına rağmen inşaatının devam ettiğine ilişkin iddialar üzerine yaptığı açıklamada, söz konusu binanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alarak ‘imar affı’ndan yararlandığını belirtti. 31 Aralık 2017 sonrasında yapılan çatıdaki aykırılıkların ise 4 Mayıs’ta belediye tarafından yıktırıldığı ifade edildi.

Antalya’da Gençlik Mahallesi’nde falezlerin hemen üzerinde yer alan bir binan hakkında yıkım kararı olmasına rağmen inşaatının devam ettiği iddiaları üzerine Muratpaşa Belediyesi, yazılı açıklama yaptı.

İddialara konu binanın, 5 Kasım 1976 tarihinde ilk yapı ruhsatını aldığını ve 1979, 2009 ve 2011 yıllarında yapı denetim değişikliği sebebiyle düzenlenmiş yapı ruhsatlarının bulunduğun altı çizilen açıklamada, Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’nin 9 Mart 2011 tarihinde bunanın yapı ruhsatlarını iptal ettiği dile getirildi. İptal kararına bağlı olarak yüzde 90 oranında tamamlanmış yapının Muratpaşa Belediyesi’nce mühürlendiği belirtilirken, 18 Temmuz 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan ‘Yapı Kayıt Belgesi’ninbeyan edildiğine dikkat çekildi.

Kamuoyu tarafından ‘imar affı’ olarak değerlendirilen uygulamadan yararlanan falezlere sıfır yapıda, 6 Aralık 2019’da çatı katında, onaylanan mimari projeye aykırı, inşaat faaliyetlerine başlandığı Muratpaşa Belediyesi’nce tespit edildiğide yine ilgili açıklamada yer aldı. Muratpaşa Belediyesi,14 Şubat 2020’de yerinde tespit yapıldığını belirttiği açıklamasında, “Yapının projesinde olmayan çatı ilavelerinin 2019 yılında yapılmış olması ve devam eden dava süreçleri dikkate alınarak, söz konusu ilavelerin ‘Yapı Kayıt Belgesine’ İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğü’ne görüş sorulmuştur” denildi.

Açıklamada, İl Müdürlüğü’nün 13 Mart tarihli cevabında 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan ilave yapıların kaldırılması konusunda görüş belirtiği aktarılırken Muratpaşa Belediyesi de bu görüşe istinaden çatıdaki aykırılıkların 4 Mayıs tarihinde yıktırıldığını belirtildi. Açıklamada, yapılan işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün de 11 Mayıs tarihinde bilgilendirildiğinin altı çizildi.