Türkiye’de İlk Defa Akdeniz Üniversitesi’nde Verem Araştırma Merkezi Kuruldu

175

Türkiye’de ilk defa Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVUAM) kuruldu.

Merkezin kuruluşuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVUAM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban “Verem (tüberküloz), başta akciğerler olmak üzere, solunum yolunu veya diğer organları tutabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Verem dünya çapında hala çözülemeyen ve en çok öldüren 10. hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2019 verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 23’ü yani yaklaşık 1,66 milyar kişi verem basili ile enfektedir ve gelişmekte olan ülkelerde verem hastalığı hala önemli bir ölüm nedenidir” dedi.

Yıllar içerisinde mevcut ilaçlara dirençli verem vakalarında artış gözlenmesi hastalığın önemini hala koruduğunu gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Çoban, “Verem hastalığına yakalanmış kişilerin tanı ve tedavisindeki başarısızlık, hastalıktan tam korunmayı sağlayan bir aşının olmaması, son 40 yıldır tedavi için geliştirilen ilaç sayısının yok denecek kadar az olması bu alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarının gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden, Türkiye’nin ilk Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur” şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVUAM) yönetmeliğinin 04.08.2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Prof. Dr. Çoban, “Bu merkez, verem hastalığı üzerine çalışan bilim insanlarını aynı çatı altında toplayan, hem araştırma hem de klinik alandaki sinerjik çalışmalar için gereken olanakları bir arada sunan bir araştırma merkezi olarak Türkiye’de ilk olma özelliğine sahiptir. Merkezin tamamı hayırseverler tarafından yapılan bağış destekleriyle kurulmuştur. Hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

“Verem çalışmalarının ve araştırmalarının yapılacağı bir merkez oluşturma fikrinin bu noktaya gelmesinde desteklerini daima hissettiğimiz Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünal’a ve Üniversite Yönetimine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuşan Prof. Dr. Çoban, Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasındaki temel amacı şu sözlerle açıkladı:

“Verem hastalığı ve basili hakkında araştırmalar yapmak üzere mükemmeliyet merkezi oluşturarak yeni tanı ve tedavi yöntemleri ile koruyucu yöntemlerin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; tüberküloz alanında yeni yerli ve milli ilaç ve aşı geliştirilmesi, fenotipik ve moleküler tanı ve duyarlılık yöntemleri geliştirme çalışmaları, araştırmalar için hayvan deney modellerinin, hücre kültür modellerinin oluşturulması ve bu alanlarda inovasyon, ürün geliştirme, prototip, patent vb. uygulamaya yönelik çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalara öncü olunacaktır.”