Mahkumlara müjdeli haber

32

AKP’nin infaz kanunu değişiklik taslağı ortaya çıktı. Kasten öldürme, terör ve örgütlü suçlardan yargılananlar yararlanamayacak. Aynı suçu tekrar işleyenler ve cinsel suçlar ile uyuşturucu suçlarında ise koşullu salıverilme oranı yüzde 75’den yüzde 67’ye indirilecek.

Korona virüsü salgının cezaevlerine sıçrama ihtimali nedeniyle hız verilen infaz kanunu değişikliğinde sona gelindi. AKP’nin MHP ile görüşüp olgunlaştırdığı taslak CHP ve İYİ Parti gruplarının da görüşleri alındıktan sonra Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Ceza infaz kanununda infaz süresiyle ilgili kalıcı değişiklikler içeren teklif taslağında denetimli serbestlikle ilgili de geçici bazı düzenlemeler öngörülüyor. Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, kasten öldürme ve terör suçları ile örgütlü suçların infaz sürelerinde değişiklik öngörmeyen taslakta aynı suçu tekrar işleyenler ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarında koşullu salıverilme oranının yüzde 75’den yüzde 67’ye indirilmesi planlanıyor.

 

CİNSEL SUÇLARDA İNFAZ İNDİRİMİ

Nergis Demirkaya’nın edindiği bilgiye göre taslak teklif Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik içeriyor. Cezaevlerinde geçirilen süreyi kısaltacak kalıcı düzenlemeye göre, koşullu salıverilme oranı üçte ikiden yarı yarıya indirilecek. Mükerrirler (aynı suçu tekrar işleyenler) ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçlarında koşullu salıverilme oranı yüzde 75’den yüzde 67’ye indirilecek. Kasten öldürme suçu ve terör suçları ile örgütlü suçların koşullu salıverilme oranında ise bir değişiklik yapılmayacak.

 

DENETİMLİ SERBESTLİK ARTILACAK

Paketteki en önemli geçici düzenleme ise 1 yıllık denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılması olacak. Çok sayıda tahliye getirmesi beklenen düzenlemeden belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar işleyenler faydalanamayacak. Geçici düzenlemenin dışında denetimli serbestlikte kalıcı bir değişiklik de öngörülüyor. Taslak teklif ile 1 yıl olarak uygulanan denetimli serbestlik kriterlerinde “ceza adaletini sağlamak” amacıyla değişiklik planı var. Buna göre verilen cezanın yarısı infaz edildikten sonra kalan cezanın 5’te 1’i denetimli serbestlikte geçirilecek. Düzenleme ile her hükümlü cezasının en az yüzde 40’ını cezaevinde çekmiş olacak.

 

ÇOCUKLU ANNELERE 4 YIL DENETİM

0-6 yaş grubunda çocuğu olan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılıyor. Bu düzenlemeden de belirli bir tarihten önce işlenen terör suçları, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar işleyenler hariç tutulacak.

 

65 YAŞ İÇİN DENETİMLİ SERBESTLİK

65 yaşının üstündeki hükümlülerin denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılması planlanıyor. Ayrıca çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak sayılacak. Taslak teklif alternatif infaz usulleri de getiriyor. Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda çekilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.

 

KADIN VE YAŞLILAR İÇİN EVDE HAPİS

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infazın sınırı artırılıyor. Bu süre kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak. 5 yıl ve altında ceza alanlar arasında ağır bir hastalığı bulunanlar Adli Tıp raporu doğrultusunda cezasını konutunda çekebilecek. 3 yıl ve altı ceza alan yeni doğum yapan hükümlü kadınların cezasının da konutta çekmesine imkan sağlanacak.

 

CANAVARCA HİSLE YARALAMA CEZASI

Taslak teklife göre yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1 yıl 6 ay ertelenebilecek. Açık ceza infaz kurumunda olanlara verilen üç günlük mazeret izni yedi güne çıkarılacak. Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler salgın hastalık halinde kuruma ait telefon ve faks cihazından hemen yararlanması sağlanacak. Yaralama suçunun canavarca hisle (örneğin kezzap atarak) işlenmesi durumunda ceza artırılacak. Azami verilecek süre 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılacak. Taslak teklife göre denetimli serbestlik kararı veren heyet genişleyecek. İdare ve gözlem kuruluna savcı başkanlık edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer de uzman katılacak.