2020 Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe ve Teşvikleri

73

2020 yılının da çiftçiler tarafından en fazla araştırılan konu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar ve hibelerdir. İşte 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe ve Teşvikleri Programı.

Geçtiğimiz yıllarda bakanlıklar arasında birleşme yaşanarak Tarım ve Orman Bakanlığı adı altında verilen hizmetlerin aynı kalacağı ve tüm hibe ve destek faaliyetlerine devam edecekleri açıklanmıştı. Her yıl toplana heyet ve anlaşmalar sonrasında Bakanlık pek çok vatandaşa yardımlar sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’in 20 Mart 2020 tarihinden sonra 1 milyar 572 milyon 500 bin TL ayrıldığını ve ihtiyaç duyan kişilerin Ziraat Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine aktarılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından verilecek hibeler ve destekler Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kanunu için verilen hibeler, Köye dönüş yapan genç çiftçilere ödenen 30 bin TL destek, Tarım alanında üretim yapan çiftçilere verilen geri ödemesiz hibeler, Hayvancılık ile uğraşan çiftçiye hayvan başına verilen destekler, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası işbirliği ile resmi gazete tebliğnamesi içerisine göre verilen faizsiz ve düşük faizli krediler. Tarımsal desteklemeler başlıyor 27 Mart 2020 1. Mazot Gübre: 20 il, 553.326 üretici, 1,145 milyar TL 2. Anaç Koyun Keçi: 80 il, 196.116 yetiştirici, 580 milyon TL 3. Hububat-Baklagil Desteği: 14 il, 35.034 üretici, 120 milyon TL 4. Dane Mısır Desteği: 6 il, 9.485 üretici, 20 milyon TL 5. Hayvan Hastalık Tazminatı: 68 il, 686 yetiştirici, 16,2 milyon TL Bakanlık tarafından açıklanan tarımsal alanlarda Alan Bazlı, Fark Ödemeleri, diğer tarımsal amaçlı ve hayvancılık alanında her yıl belirlenen oranlarda ihtiyaç sahibi çiftçilere destekler sağlayarak ödemeler yapmaktadır. Çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibelerden yararlanabilmesi için ilk şart ÇKS kaydının bulunması gerektiğidir. ÇKS belgesi bulunmayan çiftçiler ise herhangi bir kanıtta bulunamayacağı için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bu yardımlardan faydalanamamaktadır. 35 ilde Alan Bazlı 408.373 Fındık üreticisi için 849 milyon TL, Çanakkale ve Kilis’te bulunan 27.213 çiftçiye Mazot ve Gübre için 48 Milyon TL, 5 dekar ve altı küçük işletmeler için 74 ilde ki 36.728 üreticiye 12 milyon TL, 24 ilde 26.338 Dane mısır üreticisi için 89 milyon TL, 21 ilde 42.842 Hububat Baklagil üreticisi için 115 milyon TL ayrıldı. TKDK’nın hibe erdiği kodlar ve işletmeler şu şekildedir; DESTEK KODU            FAALİYET ALANI 302/3                          Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri 101/4                          Yumua Üreten Tarımsal İşletmeler 302/7                           Yenilenebilir Enerji Yatırımları 101/1                           Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 302/5                           Su Ürünleri Yetiştiriciliği 302/6                            Makine Parkları 302/4                            Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri 101/2                            Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 101/3                           Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 302/1                           Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi 302/2                           Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi Eğer çiftçi ÇKS belgesine sahip ise TKDK’ya belirli dönemlerde başvurular yaparak bu hibelerden yararlanabilirler. Hibe veren diğer kurum ve kuruluşların destekleri hangileridir? KOSGEB girişimci ve esnaf hibeleri, Maliye Bakanlığı Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, Teknoloji Geliştirme Vakıf ve Denekleri, Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları, Yatırımlarda Devlet Yardımları, Eximbank Yardımları. Destek alabilmek için kişinin bir projesi olması ve bu projenin destek alabilecek bir statüde olması gerekir. Bu projelerden destek alabilmek için gerekli pek çok şart bulunmaktadır. bunların başlıcası; Destek almak istediğiniz faaliyet alanına hibe veren kurum ve kuruluş  olup olmadığını tespit edilmesi gerekir. Programların gereklilikleri öğrenilmeli, Başvuru için gerekli olan şartların sağlanması ve başvuru tarihlerinin doğru şekilde ayarlanması gerekir Ayrıca gerekli evrakların hazırlanması, online veya kuruma giderek yapılacak başvurular için gerekli belgelerin hazırlanması ve sağlanması gerekir.