CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ BUDAK: “DEV KURULUŞLAR GÜNDEN GÜNE ERİYOR”

344

CHP, Türkiye Varlık Fonu kapsamında bulunan ve Sayıştay raporlarıyla da zarar ettikleri tespit edilen kurumların neden zarar ettiklerinin araştırılması için TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesi verdi. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 CHP milletvekilinin imzaladığı önergede, başta Ziraat Bankası, Halkbankası gibi kamu bankaları olmak üzere, Çaykur, PTT gibi kuruluşların ettikleri zararda kimlerin sorumluluğunun bulunduğunun da araştırılmasını istedi.

CHP Antalya Milletvekili Budak, Varlık Fonu’nun resmi web sayfasında misyonunu, “Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerlerini artırmak ve böylece ülkemizin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamaktır” ifadesiyle tanımlandığına dikkat çekti. Budak, “Değerlerinin artırılmasını bir yana bırakın, göz bebeğimiz olan bu dev markalar, günden güne erir hale geldi. Neden bu kurumlar zarar ediyor, bu zararlarda kimlerin sorumluluğu bulunuyor, kamuoyuna hesap verilmesi gerekmektedir. Bunun için de  TBMM’nin bu konuyu araştırması gerekiyor” dedi.

TBMM Başkanlığına sunulan önergede şu ifadelere yer verildi:

WEB SİTESİNDE YAZAN VİZYON VE MİSYONDAN BİLE UZAKTA

 “Kendi resmi web sayfasında misyonu ‘Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerlerini artırmak ve böylece ülkemizin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamaktır’ ifadeleriyle tanımlanan, vizyonu ise ‘Ülkemiz için yaptığımız yatırımlar, performans ve şeffaflığa odaklı kurumsal yönetişim anlayışımızla dünyanın en başarılı varlık fonlarından biri olacağız’ diye ifade edilen TVF’nin gelinen noktada belirtilen ‘vizyon ve misyondan’ çok uzakta olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin lokomotifi olan bu dev markalar, iyi yönetim iddiası ile TVF’nin çatısı altında toplanmış, ancak büyümek bir yana, yıldan yıla hızla eriyen kuruluşlara dönüşmüştür. Bugüne kadar elde edilen sermayenin, fonun kuruluş misyonunda yer aldığı üzere Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek veya önemli yatırımları için kaynak sağlamak yerine, kamuya karşı yükümlülüğünü yerine getirmeyen bazı şirketlerin bütçesini rahatlatmak için kullanıldığı iddia edilmektedir. Bu iddiaların ciddi şekilde araştırılması ve kamuoyunun bu konuda acilen aydınlatılması zorunluluktur.”

2018 YILI DENETİM RAPORU TBMM’YE SUNULMADI

Tüm varlıklarının kamuya ait kurumlardan oluşmasına ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmasına karşın, özel hukuk hükümlerine tabi olan TVF’nin Sayıştay yerine bağımsız denetçiler tarafından denetlendiğine de dikkat çekilen önergede, 2016 ve 2017 yıllarına ait bağımsız denetim raporlarının geçen ekim ayında TBMM gönderildiği hatırlatıldı.

TVF’nin 2018 yılı bağımsız denetim raporunu 2019 yılı bitmeden TBMM’ye sunulması gerektiğine, ancak bunu yapılmadığına dikkat çekilen önergede şu ifadelere yer verildi:

“TVF’nin kuruluş esaslarını düzenleyen 6741 Sayılı Kanunun 6’ncı Maddesinin 3’üncü Fıkrası şu hükme yer vermektedir:

‘Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden görüşülerek denetlenir’

Ancak bu açık hükme karşın 2018 yılı denetim raporu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmadan 2019 yılı tamamlanmıştır. Dolayısıyla TBMM, bağımsız denetçilerin yaptığı denetim raporlarını bile zamanında görüşememiştir.”