Ulucan,10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Demokrasi Haftasını Kutladı

319

Antalya Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Murat ULUCAN’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Demokrasi Haftası Kutlama Mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve Ülkemiz tarafından 6 Nisan 1949 tarihinde onaylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını teminat altına almıştır.

İnsan haklarını ortak, çağdaş, temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan bu Beyanname, temel hak ve özgürlükler alanında küresel düzeyde referans belgesi niteliği taşımaktadır. İnsana yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzur ve esenliğin sağlanabilmesi, ancak insan haklarına saygılı, hak ve hürriyetlerin kullanılmasında karşılıklı saygı ve hoşgörüyü göstermekle mümkündür.

Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez bir unsur olan insan haklarının korunması amacıyla üzerimize düşen görevi yerine getirmek için Polis Teşkilatı olarak  özveriyle çalışmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle; vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü ve Demokrasi Haftası’nı kutluyorum.