Türkiye AGİT’in düzenlediği toplantıya katılmıyor

341

Türkiye, Polonya’nın başkenti Varşova’da 10-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’na resmi katılım sağlamıyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne ve Türk vatandaşlarının hayatına kasteden terör örgütü iltisaklı oluşumların, sivil toplum kuruluşu (STK) kisvesi altında AGİT toplantılarına katılmalarının Türkiye için asla kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Diplomatik kaynaklar, üye devlet temsilcilerinin yanında STK’lerin eşit statüde katılımlarına olanak sağlayan AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantılarının Türkiye için önemini koruduğuna işaret etti.

Bununla birlikte kaynaklar, Varşova’da devam eden AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’na geçen yıl yapılan bahse konu toplantı için de uygun görüldüğü üzere Türkiye’den resmi katılım sağlanmayacağını açıkladı.

Kaynaklar, “Türkiye’nin, görüşleri ülkemize müzahir olsun ya da olmasın STK’lerin bu tür uluslararası platformlarda fikirlerini duyurmalarını insan haklarının, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün bir parçası olarak görmekte ve STK’lerin bilhassa AGİT toplantılarına katılmalarına da destek vermektedir.” ifadesini kullandı.

Bu bağlamda Türkiye’nin STK’lere ve STK’lerin uluslararası platformlarda seslerini özgürce duyurmalarına asla karşı olmadığının altını çizen kaynaklar, “Ancak ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın hayatına kasteden terör örgütü iltisaklı oluşumların STK kisvesi altında AGİT toplantılarına katılmaları ülkemiz için asla kabul edilemez bir durumdur.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, terör iltisaklı grup ve kişilerin AGİT toplantılarına katılımını engelleyen 1992 Helsinki Belgesi’nin 4’üncü bölümünün 16’ncı paragrafının uygulamaya geçirilmesinin ve bu bağlamda AGİT kapsamında işleyen bir mekanizmanın kurulmasının Türkiye’nin en büyük beklentisi olduğunu ifade etti.

AGİT etkinliğine FETÖ katılımı

AGİT bünyesinde geçen yıl da düzenlenen toplantıya FETÖ ilişkili bazı oluşumlar katılmış ve dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız bu örgütlerin toplantıya katılımına tepki göstermişti.

Yıldız, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlen AGİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “FETÖ terör örgütü ile ilişkili bazı oluşumların bizim uyarılarımıza rağmen bu çatı altında yapılan bir programa katılmasına müsaade edilmesi kesinlikle kabul edilmez.” ifadesini kullanmıştı.

AGİT’in toplantılarına dışarıdan katılımı yönetecek etkin ve net kurallar geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, bazı uluslararası saygın oluşumların uygulamalarından esinlenerek itiraz dışı kriterlerin kullanılabileceğini kaydetmişti.

Muhabir: Zuhal Demirci