Subaşı’dan çevre düzeni planına eleştiri

16

İYİ Parti Antalya Milletvekili Subaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan Batı Akdeniz Bölgesi ile ilgili çevre düzeni planı değişikliğini eleştirdi. Subaşı “Bu değişiklikler ile tarihi ve doğal zenginlikleri yok edecek bir talan planı ortaya çıkmıştır. ” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanıp, askıya çıkarılan  Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin,  kentlerin geleceğine zarar veren bir düzenleme olduğunu savunan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı bu konuyu bir soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Subaşı önergesinin gerekçesinde böylesi önemli planlamaların, oldu-bittiye getirilmesinin maalesef tarihi ve doğal zenginliklerimizin talan edilmesine yol açtığını dile getirdi.

 

ÇEVREYE ZARAR VERİLİYOR

Bakanlığın kendi aldığı koruma kararlarını yok saydığına da dikkat çeken Subaşı, şunları söyledi: “Plan değişikliğiyle, Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal koruma alanlarını içinde barındıran Antalya’nın doğusundan batısına; Kaş, Kalkan, Patara, Sıçan Adası, Küçük Çaltıcak, Büyük Çaltıcak, Kındıl Çeşmesi, Aksu Çayı kıyısı, Kundu Sakızbucak Orman Alanı, Manavgat ve Gazipaşa gibi önemli alanlar turizm tesisi olarak yapılaşmaya açılmaktadır. Dava konusu planlanan bölge içerisinde, tarihi ve doğal zenginliklerimiz, kıyılardaki doğal ve kültürel değerler, sulanabilir verimli tarım toprakları, arkeolojik ve doğal sit alanlar, orman ve zeytinlik alanları, deniz kaplumbağaları yuvalama alanları, Akdeniz foku yaşam alanları, endemik bitki habitatları yer alıyor. Bu alanlar gerek mahkeme kararıyla gerekse bizzat Bakanlığınızın kararlarıyla ‘Doğal sit-kesin korunacak hassas alan’, ‘Doğal sit-nitelikli koruma alanı’ veya ‘Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tespit edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Hâlihazırda, bölgemizde turizmin gelişmesine bağlı olarak yerleşim yerlerinde artan ihtiyacı karşılamak amacıyla yoğun yapılaşmalar olmuş, ancak kentlerin altyapıları yetersiz kalmış ve kentsel gelişme doğal alanları tehdit etmeye başlamıştır. Koruma altındaki alanlarda yapılaşma kararları alınması, doğal sit alanlarına geri dönülmez, telafisi güç zararlar verecek çevresinde de yapılaşma baskılarını artıracak, yetersiz olan altyapı ve artıma sistemleriyle, doğa kirlenecek, turizmden beklenen fayda sağlanamayacağı gibi, ekosistem de harap edilecektir”

 

EKOSİSTEM HARAP EDİLECEK

Planla İlgili eleştirilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemi ile TBMM Başkanlığına verdiği önergede şu soruları sordu: Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanma sürecinde, STK, yerel yönetimler ve ilgililerden görüş alınmış mıdır?

Çevre Düzeni Planı Değişikliğiyle, kıyılar halkın kullanımdan çıkarılacaktır. Bu planlama Anayasa’nın 43. Maddesine aykırı olup böylesi bir düzenleme kamu yararı gözetmemektedir. Anayasa’ya apaçık aykırı olan bu değişiklik hangi amaçla yapılmıştır? Değişikliğe konu bölgelerle ilgili olarak ayrı ayrı, Mahkeme kararları ve Bakanlığınızın koruma kararları vardır. Anayasa’nın 138. maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” denilmektedir. Bakanlığınızın, mahkeme kararlarını apaçık şekilde yok sayarak kaldığı bu değişikliğin hukuki dayanağı nedir? Tarım alanlarının, doğal ve tarihi koruma alanlarının yok edilmesi pahasına alınan ve Anayasa ile Mahkeme kararları ve Bakanlığınızın önceki kararlarına aykırı olan bu plan değişikliğinin durdurulması veya geri çekilmesi elzemdir. Bu konuda bir planlamanız mevcut mudur?